Zapraszamy do korzystania z usług naszego Biura Rachunkowego!

Usługi księgowe

Świadczymy pełen zakres usług księgowych

Obsługujemy firmy i osoby fizyczne

Pomagamy w rejestracji CEIDG i KRS

Rozliczenia US, ZUS, GUS, PFRON

Płace i kadry

Prowadzimy pełną obsługę płacowo-kadrową

Sporządzamy listy płac

Prowadzimy akta osobowe

Zwrot podatku Norwegia

Rozliczenia za 2021 od 1 kwietnia 2022 roku

Przed zgłoszeniem wypełnij oświadczenie: 

Pobierz:   Oświadczenie zwrot Norwegia

Wdrożenia oprogramowania Symfonia

Wdrażamy Symfonię: 

FK 50c, Kadry i Płace i pozostałe

Prowadzimy szkolenia z obsługi Symfonii

Cennik PKPiR, ryczałt ewidencjonowany, VAT (bez VAT)
do 20 dokumentów w miesiącu149,00 zł
powyżej 20 dokumentów w miesiącu7,45zł za każdy dokument
Cennik pełna księgowość (bez VAT)
do 25 dokumentów w miesiącu325,00 zł
od 25 do 65 dokumentów w miesiącu780,00 zł
powyżej 65 dokumentów w miesiącudo negocjacji
Cennik kadry i płace miesięcznie (bez VAT)
pracownik79,00 zł
zlecenio lub dziełobiorca39,00 zł
Cennik PIT polski i norweski (z VAT)
Polski PIT roczny100,00 zł
Norweski PIT roczny z ulgami300,00 zł
Norweski PIT roczny bez ulg150,00 zł
Uwagi i inne usługi
Inne usługi księgowe i kadrowo-płacowe79,00 zł/godz (bez VAT)
Wdrożenia i szkolenia Symfonia120,00 zł/godz (bez VAT)
Dla podmiotów gospodarczych zwolnionych z VAT w/w stawki są kwotami brutto
Liczbę dokumentów wylicza się z poprzedniego miesiąca

Kontakt:


 - Otwarte Pn-Pt w godz. 800-1400


 - Telefon/Fax: ++48 58 621 94 35


Preferujemy kontakt mailowy:


 -e-mail: fca@fca.pl


Dane rejestracyjne:


FCA Sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 13

81-335 Gdynia


Rozpoczęła działalność 1 października 2004 roku.


Zarejestrowana w KRS 0000218703

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,

VIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł

NIP 958-14-69-630

Mapka dojazdowa:

Kalkulatory

Wszystkie kalkulatory wykonują automatyczne wyliczenia dla każdej zmiany opcji lub wartości.

Kalkulator działalności gospodarczej automatycznie sortuje wyniki od najlepszego do najgorszego.

Do zmiany wartości przychodów lub kosztów najlepiej korzystać z kursorów ⬆ i ⬇ na klawiaturze.

Przed wyliczeniami prosimy zapoznać się z uwagami i szczegółowymi instrukcjami do każdego kalkulatora.

Wprowadź planowane w 2022 roku: 1
Przychody skok: 
 1.000.000
Koszty skok: 
 1.000.000
Wprowadź płacone składki ZUS 2
tylko zdrowotneMały ZUS (bez chor)Mały ZUS (z chor)Duży ZUS (bez chor)Duży ZUS (z chor)
Wybierz stawkę ryczałtu dla swojej działalności 3Więcej
17%15%14%12,5%12%10%8,5%5,5%3%2%
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Czy uwzględniać ulgę dla klasy średniej? 
Wprowadź planowane przychody, koszty wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek w 2022 roku z przychodów innych niż z działalności gospodarczej opodatkowanych wg skali podatkowej: 4
Przychody:  Koszty:  Podatek: 
Instrukcja obsługi i uwagi
1Kalkulator działa poprawnie dla osoby osiągającej przychody tylko z działalności gospodarczej, a współmałżonek nie osiąga żadnych przychodów.
2Zakłada się, że składki naliczone zostały zapłacone w tym samym roku. Faktycznie składki sa płacone 20 następnego miesiąca.
3Limit przychodów do ryczałtu w 2022 wynosi 2 mln eur. W przypadku wyboru ryczałtu przychody w jednej działalności mogą być opodatkowane różnymi stawkami. Należy wtedy do kalkulacji wybrać najwyższą stawkę.
4Planowane przychody, koszty i podatek obliczysz z innych kalkulatorów. Wpisany przychód wchodzi do wyliczenia ulgi dla klasy średniej. Ta część wymaga znacznej uwagi i jest przeznaczona dla osób osiągających przychody z różnych źródeł, przy założeniu, że współmałżonek nie osiąga żadnych przychodów.
Miesięczne wynagrodzenie brutto:
Kwota:   skok: 
 0  100.000
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
Pracownik miejscowy/Jedna umowa   Wiele umów 
Pracownik zamiejscowy/Jedna umowa   Wiele umów 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Czy uwzględniać ulgę dla klasy średniej? 
Wprowadź stawkę na ubezpieczenie wypadkowe:
Instrukcja obsługi i uwagi
Wynagrodzenie netto miesięczne może zmieniać się w trakcie roku w związku z przekraczaniem progów podatkowych, kalkulator podaje więc poprawne wynagrodzenie miesięczne dla pierwszego miesiąca wypłaty.
Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Wprowadź roczną kwotę brutto:
Kwota:   skok: 
 0  1.000.000
Ubezpieczenia społeczne: 
+ chorobowe 
+ wypadkowe 
Stawka na ubezpieczenie wypadkowe: 
Ubezpieczenia zdrowotne 
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
 Koszty 20% 
Koszty autorskie 50% 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Instrukcja obsługi i uwagi
W 2021 nie była uwzględniana kwota wolna od podatku, przy poborze zaliczek od umów zlecenia. Nie należy zaznaczać w takim przypadku uwzględniania kwoty wolnej.
Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Kalkulator nie wylicza składek i podatku dla umów zryczałtowanych do 200,00 zł.
Wprowadź roczne przychody z tytułu pełnienia funkcji:
Przychody skok: 
 1.000.000
Wprowadź składki zdrowotne ZUS do końca 2021 roku1
ze zdrowotnąbez zdrowotnej
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
Jedno powołanie  Wiele powołań 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku?
TakNie
Wprowadź ilość miesięcy powołania w roku:
Instrukcja obsługi i uwagi
1Do konca 2021 roku od niektórych przychodów była składka zdrowotna, a od innych nie. Od 2022 roku nie ma takiego wyboru.
2Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Kalkulator nie uwzględnia istnienia zryczałtowanego podatku dochodowego dla wynagrodzeń poniżej 200 zł miesięcznie. Przychody takie nie łaczą się z innymi przychodami opodatkowanymi wg skali.
Miesięczna kwota emerytury/renty brutto:
 skok: 
 0  30.000
Instrukcja obsługi i uwagi
Minimalna emerytura w 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto. Maksymalna ok. 25 tys. zł.
Kwota kredytu:   skok: 
 0  1.000.000
Wprowadź kwotę prowizji: 
 0  100.000
Wprowadź okres spłaty:   lat
 1  50
Wybierz rodzaj spłaty:
miesięczna   kwartalna   półroczna   roczna 
Wprowadź roczną stopę procentową:   %
Instrukcja obsługi i uwagi
W rzeczywistości odsetki mogą być naliczane wg dni, a te są różne w każdym miesiącu lub innym okresie.

Pliki cookie, analityka i dane o ruchu sieciowym

Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe przekazywane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam w Państwa spersonalizowanej obsłudze oraz w dostosowywaniu do Państwa potrzeb naszych stron internetowych, aplikacji i usług. Nasze pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookie identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” Państwa oraz Państwa preferencji na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach, które pozostają na Państwa komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

Jak wyłączyć pliki cookie

Mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki lub strony internetowej, aplikacji lub usługi w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie, zależnie od opcji wyboru, jednak może się okazać, że wyłączenie plików cookie wpływa na Państwa zdolność do korzystania z niektórych części naszych stron, aplikacji lub usług. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie oraz instrukcji, jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików, prosimy odwiedzić strony www.allaboutcookies.org i www.wszystkoociasteczkach.pl

Infomacja o cookies dla klientów zalogowanych

Bez wyrażenia zgody na cookies korzystanie z zalogowanej cześci strony jest niemożliwe.

Informacja o cookies dla klientów niezalogowanych

Cokkies w żaden sposób nie identyfikują osoby korzystającej ze strony.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych swoich klientów jest FCA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdyni.

Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratorów, którzy powierzyli prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługi kadrowo-płacowej jest FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCA Sp. z o.o. możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowany email: iod@fca.pl.

Odpowiedzialność za obliczenia

W parze z brakiem opłat za krzystanie z kalkulatorów idzie brak odpowiedzialności FCA za obliczenia. W przypadku zadowolenia z udostępnionych aplikacji prosimy o przekazanie 1% z PIT na dowolny cel. W przypadku zauważenia błędów w działaniu aplikacji prosimy o kontakt fca@fca.pl