Stawka miesięczna za:

  • pełną obsługę kadrowo-płacową za jednego pracownika - 65 zł

  • zlecenio lub dziełobiorcę - 33 zł.