•  obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac

 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji

 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących, wyrejestrowujących pracowników

 • przygotowywanie niezbędnych  raportów miesięcznych

 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych

 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych

 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS

 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

 • przygotowanie raportów  płacowych dla Zarządów

 • prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników

 • prowadzenie kart urlopowych

 • organizacja badań lekarskich

 • organizację szkoleń BHP