Zapraszamy do korzystania z usług naszego Biura Rachunkowego!

Usługi księgowe

Świadczymy pełen zakres usług księgowych

Obsługujemy firmy i osoby fizyczne

Pomagamy w rejestracji CEIDG i KRS

Rozliczenia US, ZUS, GUS, PFRON

Płace i kadry

Prowadzimy pełną obsługę płacowo-kadrową

Sporządzamy listy płac

Prowadzimy akta osobowe

Zwrot podatku Norwegia

Rozliczenia za 2021 od 1 kwietnia 2022 roku

Przed zgłoszeniem wypełnij oświadczenie: 

Pobierz:   Oświadczenie zwrot Norwegia

Wdrożenia oprogramowania Symfonia

Wdrażamy Symfonię: 

FK 50c, Kadry i Płace i pozostałe

Prowadzimy szkolenia z obsługi Symfonii

Cennik PKPiR, ryczałt ewidencjonowany, VAT (bez VAT)
do 20 dokumentów w miesiącu149,00 zł
powyżej 20 dokumentów w miesiącu7,45zł za każdy dokument
Cennik pełna księgowość (bez VAT)
do 25 dokumentów w miesiącu325,00 zł
od 25 do 65 dokumentów w miesiącu780,00 zł
powyżej 65 dokumentów w miesiącudo negocjacji
Cennik kadry i płace miesięcznie (bez VAT)
pracownik79,00 zł
zlecenio lub dziełobiorca39,00 zł
Cennik PIT polski i norweski (z VAT)
Polski PIT roczny100,00 zł
Norweski PIT roczny z ulgami300,00 zł
Norweski PIT roczny bez ulg150,00 zł
Uwagi i inne usługi
Inne usługi księgowe i kadrowo-płacowe79,00 zł/godz (bez VAT)
Wdrożenia i szkolenia Symfonia120,00 zł/godz (bez VAT)
Dla podmiotów gospodarczych zwolnionych z VAT w/w stawki są kwotami brutto
Liczbę dokumentów wylicza się z poprzedniego miesiąca

Kontakt:


 - Otwarte Pn-Pt w godz. 800-1400


 - Telefon/Fax: ++48 58 621 94 35


Preferujemy kontakt mailowy:


 -e-mail: fca@fca.pl


Dane rejestracyjne:


FCA Sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 13

81-335 Gdynia


Rozpoczęła działalność 1 października 2004 roku.


Zarejestrowana w KRS 0000218703

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,

VIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł

NIP 958-14-69-630

Mapka dojazdowa:

Kalkulatory

Wszystkie kalkulatory wykonują automatyczne wyliczenia dla każdej zmiany opcji lub wartości.

Kalkulator działalności gospodarczej automatycznie sortuje wyniki od najlepszego do najgorszego.

Do zmiany wartości przychodów lub kosztów najlepiej korzystać z kursorów ⬆ i ⬇ na klawiaturze.

Przed wyliczeniami prosimy zapoznać się z uwagami i szczegółowymi instrukcjami do każdego kalkulatora.

Wprowadź planowane w 2022 roku: 1
Przychody skok: 
 1.000.000
Koszty skok: 
 1.000.000
Wprowadź płacone składki ZUS 2
tylko zdrowotneMały ZUS (bez chor)Mały ZUS (z chor)Duży ZUS (bez chor)Duży ZUS (z chor)
Wybierz stawkę ryczałtu dla swojej działalności 3Więcej
17%15%14%12,5%12%10%8,5%5,5%3%2%
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Wprowadź planowane przychody, koszty wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek w 2022 roku z przychodów innych niż z działalności gospodarczej opodatkowanych wg skali podatkowej: 4
Przychody:  Koszty:  Podatek: 
Instrukcja obsługi i uwagi
1Kalkulator działa poprawnie dla osoby osiągającej przychody tylko z działalności gospodarczej, a współmałżonek nie osiąga żadnych przychodów.
2Zakłada się, że składki naliczone zostały zapłacone w tym samym roku. Faktycznie składki sa płacone 20 następnego miesiąca.
3Limit przychodów do ryczałtu w 2022 wynosi 2 mln eur. W przypadku wyboru ryczałtu przychody w jednej działalności mogą być opodatkowane różnymi stawkami. Należy wtedy do kalkulacji wybrać najwyższą stawkę.
4Planowane przychody, koszty i podatek obliczysz z innych kalkulatorów. Wpisany przychód wchodzi do wyliczenia ulgi dla klasy średniej. Ta część wymaga znacznej uwagi i jest przeznaczona dla osób osiągających przychody z różnych źródeł, przy założeniu, że współmałżonek nie osiąga żadnych przychodów.
5Zakłada się, że przez cały rok działalność opodatkowana jest wg tych samych zasad. Nie uwzględnia się składki zdrowotnej jako koszt uzyskania przychodu. Dla skali liniowej można odpisać w koszty rocznie nie więcej niż 8.700,00 zł w 2022 roku. Dla ryczałtu mozna pomniejszyć przychód o połowę zapłaconych składek zdrowotnych w 2022 roku.
Miesięczne wynagrodzenie brutto:
Kwota:   skok: 
 0  100.000
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
Pracownik miejscowy/Jedna umowa   Wiele umów 
Pracownik zamiejscowy/Jedna umowa   Wiele umów 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Wprowadź stawkę na ubezpieczenie wypadkowe:
Instrukcja obsługi i uwagi
Wynagrodzenie netto miesięczne może zmieniać się w trakcie roku w związku z przekraczaniem progów podatkowych, kalkulator podaje więc poprawne wynagrodzenie miesięczne dla pierwszego miesiąca wypłaty.
Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Wprowadź roczną kwotę brutto:
Kwota:   skok: 
 0  1.000.000
Ubezpieczenia społeczne: 
+ chorobowe 
+ wypadkowe 
Stawka na ubezpieczenie wypadkowe: 
Ubezpieczenia zdrowotne 
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
 Koszty 20% 
Koszty autorskie 50% 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Instrukcja obsługi i uwagi
W 2021 nie była uwzględniana kwota wolna od podatku, przy poborze zaliczek od umów zlecenia. Nie należy zaznaczać w takim przypadku uwzględniania kwoty wolnej.
Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Kalkulator nie wylicza składek i podatku dla umów zryczałtowanych do 200,00 zł.
Wprowadź roczne przychody z tytułu pełnienia funkcji:
Przychody skok: 
 1.000.000
Wprowadź składki zdrowotne ZUS do końca 2021 roku1
ze zdrowotnąbez zdrowotnej
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
Jedno powołanie  Wiele powołań 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku?
TakNie
Wprowadź ilość miesięcy powołania w roku:
Instrukcja obsługi i uwagi
1Do konca 2021 roku od niektórych przychodów była składka zdrowotna, a od innych nie. Od 2022 roku nie ma takiego wyboru.
2Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Kalkulator nie uwzględnia istnienia zryczałtowanego podatku dochodowego dla wynagrodzeń poniżej 200 zł miesięcznie. Przychody takie nie łaczą się z innymi przychodami opodatkowanymi wg skali.
Miesięczna kwota emerytury/renty brutto:
 skok: 
 0  30.000
Instrukcja obsługi i uwagi
Minimalna emerytura w 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto. Maksymalna ok. 25 tys. zł.
Kwota kredytu:   skok: 
 0  1.000.000
Wprowadź kwotę prowizji: 
 0  100.000
Wprowadź okres spłaty:   lat
 1  50
Wybierz rodzaj spłaty:
miesięczna   kwartalna   półroczna   roczna 
Wprowadź roczną stopę procentową:   %
Instrukcja obsługi i uwagi
W rzeczywistości odsetki mogą być naliczane wg dni, a te są różne w każdym miesiącu lub innym okresie.

Pliki cookie, analityka i dane o ruchu sieciowym

Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe przekazywane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam w Państwa spersonalizowanej obsłudze oraz w dostosowywaniu do Państwa potrzeb naszych stron internetowych, aplikacji i usług. Nasze pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookie identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” Państwa oraz Państwa preferencji na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach, które pozostają na Państwa komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

Jak wyłączyć pliki cookie

Mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki lub strony internetowej, aplikacji lub usługi w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie, zależnie od opcji wyboru, jednak może się okazać, że wyłączenie plików cookie wpływa na Państwa zdolność do korzystania z niektórych części naszych stron, aplikacji lub usług. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie oraz instrukcji, jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików, prosimy odwiedzić strony www.allaboutcookies.org i www.wszystkoociasteczkach.pl

Infomacja o cookies dla klientów zalogowanych

Bez wyrażenia zgody na cookies korzystanie z zalogowanej cześci strony jest niemożliwe.

Informacja o cookies dla klientów niezalogowanych

Cokkies w żaden sposób nie identyfikują osoby korzystającej ze strony.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych swoich klientów jest FCA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdyni.

Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratorów, którzy powierzyli prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługi kadrowo-płacowej jest FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCA Sp. z o.o. możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowany email: iod@fca.pl.

Odpowiedzialność za obliczenia

W parze z brakiem opłat za krzystanie z kalkulatorów idzie brak odpowiedzialności FCA za obliczenia. W przypadku zadowolenia z udostępnionych aplikacji prosimy o przekazanie 1% z PIT na dowolny cel. W przypadku zauważenia błędów w działaniu aplikacji prosimy o kontakt fca@fca.pl