• prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji przychodów dla ryczałtowców lub księgi przychodów i rozchodów

  • sporządzanie zasad polityki rachunkowości

  • prowadzenie rejestrów podatku VAT dla jego płatników

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia przedsiębiorstw

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

  • prowadzenie księg i rejestrów wszystkich niezbędnych dla danej aktywności gospodarczej deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów

  • przygotowanie raportów rocznych, sprawozdań księgowych itd. na podstawie ksiąg

  • reprezentację Klientów w urzędach w zakresie naszego umocowania (ZUS, US, GUS itd.)

  • porady i wyjaśnienia księgowo-podatkowe w oparciu o najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów, Naczelnego Sadu Administracyjnego itd.

  • bieżące doradztwo księgowe

  • prowadzenie analiz finansowych dla zarządów i właścicieli