FCA Sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 13

81-335 Gdynia

Rozpoczęła działalność 1 października 2004 roku.

Zarejestrowana w KRS 0000218703 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł

NIP 958-14-69-630