Rezydenci podatkowi w Norwegii (osoby przebywające co najmniej 183 dni w danym roku) obowiązane są rozliczyć w Norwegii dochody osiągnięte w innych krajach.

Dla każdego kraju potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego tego kraju zawierające:

1) Dochód brutto

2) Zapłacony podatek