Do otrzymania karty podatkowej na dany rok drogą elektroniczną w Norwegii potrzebne są:

 • Kody MiniD lub im równoważne BankID, BUYPASS ID (nie wystarczają kody jednorazowe)

 • Nazwa i nr organizacyjny pracodawcy

 • Gmina na terenie której będzie praca

 • Planowany okres zatrudnienia w danym roku

 • Planowane przychody w danym roku

 • Informacja, czy pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania, posiłków i dojazdów

 • Skan umowy z pracodawcą

Koszt złożenia podania o kartę 50,00 zł. Nie ma gwarancji, że karta zostanie wydana jedynie na podstawie zgłoszenia elektronicznego, gdyż urząd ma prawo wezwać podatnika do osobistego stawienia się w urzędzie przed wydaniem karty.

 

 

Uproszczone rozliczenie podatkowe 25% PAYE

 

Zostało wprowadzone w 2019 roku dla nowych pracowników, czyli tych, którzy w 2018 nie byli rezydentami podatkowymi w Norwegii (brak pobytu w 2018 lub pobyt poniżej 61 dni). Przekroczenie 183 dni pobytu w 2019 roku i stanie się rezydentem podatkowym nie wyklucza ze skorzystania z tego sposobu rozliczenia za 2019 rok.

 

Uproszczenie polega na:

 • poborze liniowego podatku w wysokości 25% (w tym 8,2% składki na ubezpieczenia społeczne), za co odpowiada pracodawca,
 • braku konieczności składania rozliczenia rocznego za 2019 rok (Tax Return),
 • brak oczekiwania na rozliczenie z urzędu za 2019 rok (Tax Assessment),
 • braku możliwości skorzystania z jakichkolwiek ulg.

 

Nie mogą z niego korzystać:

 • marynarze,
 • pracownicy offshore,
 • prowadzący działalność gospodarczą,
 • osiągający przychody w Norwegii z wynajmu nieruchomości,
 • rezydenci podatkowi, którzy byli nimi w 2018 roku.

 

Z programu można zrezygnować w każdej chwili poprzez złożenie podania o standardową kartę podatkową z rezygnacją z PAYE, czyli nie później jednak niż koniec roku. Trzeba oczekiwać, że dopiero otrzymanie takiej karty kasuje udział PAYE i nie można takiej operacji zrobić wstecz, czyli w 2020 wystąpić o kartę podatkową za 2019. Po rezygnacji z PAYE nie można powrócić do programu

 

Limit zarobków wynosi 617 500 nok za rok i po jego przekroczeniu cały dochód od zera zostanie opodatkowany wg zasad ogólnych. Podobnie stanie się w przypadku osiągnięcia w 2019 łącznie: statusu rezydenta podatkowego oraz osiągnięcia przychodów z zysków kapitałowych bez względu na kraj w wysokości powyżej 10 000 nok w 2019 roku.

 

Porównanie PAYE i zasad ogólnych dla określonych przychodów i przy założeniu braku jakichkolwiek ulg w rozliczeniu standardowym:

Więcej info z pierwszej ręki